Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

21.8.2017 02:10

Aktuální výška:

14 cm

21.8.2017 02:10

Aktuální výška:

11 cm

21.8.2017 02:20

Aktuální výška:

41 cm

21.8.2017 02:20

Aktuální výška:

88 cm

21.8.2017 02:00

Aktuální výška:

44 cm

21.8.2017 02:10

Aktuální výška:

53 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Čenkovnormální
LG Hořovicenormální
LG Beroun Lnormální
LG Beroun Bnormální
LG Loděnicenormální
LG Srbskonormální

Svátek

Svátek má Johana

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 8. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, na SV místy přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 11 až 7°C.

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle nichž Obec Lety jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):


Informace zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst.1 písm. e)


zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
zák. č. 40 /2004 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č.   65/1965 Sb.,   zákoník práce
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č.   17/1992 Sb., o životním prostředí
zák. č. 93 /2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
zák. č.   99/2004 Sb., o rybářství
zák. č.   86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
zák. č.   40/1964 Sb., občanský zákoník
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č.   50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č.   85/1990 Sb., o právu petičním

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících  zákonů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
zák. č.   56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zák. č. 238/2000 Sb., o HZS ČR,
zák. č. 239/2000 Sb., o IZS,
zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon)
zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a příspěvkových organizacích.
zák. č.   89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

zák. č.   20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC