Pro odběr novinek registrujte svůj email v Mobilním rozhlasu

Mobilní rozhlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

16.10.2019 02:10

Aktuální výška:

325 cm

16.10.2019 06:00

Aktuální výška:

14 cm

16.10.2019 06:00

Aktuální výška:

9 cm

16.10.2019 06:00

Aktuální výška:

23 cm

16.10.2019 05:40

Aktuální výška:

111 cm

16.10.2019 05:40

Aktuální výška:

44 cm

16.10.2019 05:50

Aktuální výška:

37 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Lety mostnormální
LG Čenkovnormální
LG Hořovicesucho
LG Beroun Lnormální
LG Beroun Bnormální
LG Loděnicenormální
LG Srbskonormální

Svátek

Svátek má Havel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 10. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle nichž Obec Lety jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):


Informace zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst.1 písm. e)


zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

zák. č. 93 /2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů

zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách

zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství

zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu

zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zák. č.   56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

zák. č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru  ČR

zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zák. č.   89/1995 Sb., o státní statistické službě

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům