Lety
LetyPraha-západ

Stavba sběrného dvora

Projekt stavby sběrného dvora

Stav: vydané stavební povolení

Očekávané náklady výstavby: 18 mil Kč bez DPH

Podání žádosti o dotaci: v únoru 2024 připraveno k podání k Státnímu fondu životního prostředí

Soutěž: podzim 2024, stavba: jaro 2025 v případě získání dotace

Popis:

V areálu sběrného dvora budou umístěny automobilové velkokapacitní kontejnery přístupné z odpadové rampy. Pod zastřešením odpadové rampy bude umístěn lis na odpad.

Dále zde budou prostory pro uskladnění materiálu pro potřeby technických služeb, garáže a zázemí pro zaměstnance. Veškeré odpady budou skladovány tak, aby bylo zajištěno, že

nebude docházet k jejich úniku mimo nádoby k tomu určeným.

Odpad bude v areálu pouze skladován v nádobách k tomu určeným. Kategorie soustřeďovaných odpadů: Papír a lepenka, sklo, oděvy, jedlý olej a tuk, dřevo, plasty, kovy, bioodpad, směsný komunální odpad, objemný odpad.

V rámci sběrného dvora, mimo výše uvedené, bude občanům zajištěno bezplatné shromažďování

těchto odpadů:

• komunální odpad - nebezpečné složky

• elektrická a elektronická zařízení – místo zpětného odběru

• polystyren

Otevírací doba je uvažována min. 20 hodin týdně a jeden víkendový den v týdnu v rozsahu min. 5 hodin.

V rámci areálu bude instalován přístupový karetní systém, umožňující občanům ukládat odpad i mimo dobu přítomnosti obsluhy dvora. U vjezdu do areálu bude čtečka karty občana, na základě které bude občan systémem ztotožněn. Před vjezdem do dvora bude provedeno vážení na digitální váze, teprve poté bude občan vpuštěn do areálu sběrného dvora (systém závor před a za váhou). Po vyložení odpadu bude před opuštěním areálu opět provedeno vážení a zadání typu uloženého odpadu. Ověření náležitého užívání sběrného dvora a správnosti zadání typu uloženého odpadu umožní instalovaný kamerový systém, který bude snímat celý areál sběrného dvora. Areál sběrného dvora bude schopen bezobslužného provozu.

V rámci objektu bude určeno místo pro opětovné použití věcí.

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30