Lety
LetyPraha-západ

Doplnění chodníku na křižovatce U Tří Lip

Integrovaný regionální operační program

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015790 je spolufinancován Evropskou unií

Schválená dotace z MAS Karlštejnsko, z.ú., ve výši 870 368,40 Kč Integrovaného nástroje (IN). Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), 11. výzvy MAS Karlštejnsko-IROP-Dopravní infrastruktura II.
Cíl projektu:  zvýšení bezpečnosti dopravy výstavbou chodníku na křižovatce U Tří Lip, který slouží jako přirozená cesta pro pěší a žáky navštěvující MŠ Lety směrem z a do centra obce Lety.

Stavební povolení: nabytí právní moci dne 15. 6. 2020

Kolaudace: 3. 6. 2022

Stavební firma: Sturmbau, s.r.o.

Výstavba: od 1. 4. - 3. 6. 2022

Náklady: 870 368, 40 Kč s DPH

Dotace: MAS Karlštejnsko 826 849 Kč s DPH

                             Chodník 3 lip             Chodník u 3 lip

Loga poskytovatele