Lety
LetyPraha-západ

Kontrolní výbor

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lety byl zřízen v souladu s ustanovením §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstvem obce
na ustavujícím zasedání OZ dne 13. 8. 2012.
Má tři členy.
 
 
 
Předmět činnosti výboru
 
Vychází:
 
·       Z podnětu zastupitelstva obce ( §118 zákona o obcích)
·      Na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce Lety
·      Na základě § 119 odst.3 písmeno a),b),c) zákona o obcích
 
Při své činnosti výbor postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k
úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu věci.
Pro svou činnost si výbor na svém prvním zasedání a vždy na začátku roku schválí plán
kontrolní činnosti na daný rok, který předkládá OZ. Do plánu činnosti je výbor povinen zahrnout další úkoly, kterými ho OZ pověří.
 
Jednání výboru
 
Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Jednání připravuje, svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
K jednání výboru mohou být přizvány k podání stanoviska či k poradě další osoby.
Usnesení výboru se zápisy a protokoly o provedených kontrolách předkládá výbor k jednání
na OZ v souladu s jednacím řádem.
 
Provádění kontrol
 
Vlastní kontroly dle schváleného plánu kontrolní činnosti provádějí vždy minimálně dva členové výboru.
Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů na OÚ
a u organizační složky obce nebo v případě zvláštního pověření též u příspěvkových organizací obce.
O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují kontrolující členové výboru kontrolní protokol
a předkládají jej na nejbližším zasedání OZ.
Kontrolní řád kontrolního výboru obce nabývá účinnosti dnem jeho schválení OZ Lety.
 

 

SLOŽENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

 

 
PŘEDSEDA Jiří Vondráček odstoupil k 1.11.2013, Ing. Iva Kuklová
ČLEN Jan Vintr, DiS.
ČLEN Marcela Gregorová
   
   

 

 

 
 

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
1
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
1
23 24 25 26 27
1
28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30