Lety
LetyPraha-západ

Dotace

Přehled dotací za rok 2023

Dotace ozelenění ul. Pražská 244 600,-
Dotace státní správa 371 700,-
Dotace Letovské máje 30 000,-
Dotace Slunečná zahrada 344 700,-
Dotace podpora lesního hospodářství 99 980,-
Dotace volba prezidenta 39 200,-
My třídíme nejlépe 40 000,-
Celkem za rok 2023 1 170 180,-

Přehled dotací za rok 2022

Dotace testy covid   10 600,-
Dotace kompenzace pandemie Covid 19   88 100,-
Dotace volby   48 000,-
Dotace ozelenění ul Pražská   219 00,-
Dotace státní správa   271 600,-
Dotace Doplnění chodníku na křižovatce U 3 lip   826 800,-
Dotace rekonstrukce ul. V Průhonu   1 579 000,-
Dotace SDH Lety    10 200,-
Dotace podpora lesního hospodářství   99 980,-
Celkem   3 153 280,-

Přehled dotací za rok 2021

Dotace na výstavbu nové ZŠ (Středočeský kraj)               

10 000 000,-

Dotace kompenzace pandemie Covid 19

235 059,-

Dotace volby

31 000,-

Dotace ozelenění ul Pražská

219 081,-

Dotace státní správa

359 900,-

Dotace na MŠ – šablona                                                  

339 873,-

Dotace doplnění krajinné zeleně

85 050,-

 Přehled dotací za rok 2020

Dotace na výstavbu nové ZŠ (MF ČR)                

   20 000 000,- 

Dotace na výstavbu nové MŠ (Středočeský kraj)               

10 000 000,-

Dotace volby

31 000,-

Dotace ozelenění ul. Pražská

640 005,-

Dotace státní správa

347 400,-

Dotace hřiště u srubu

405 391,-

Dotace kompenzace pandemie Covid 19

1 953 750,-

 

Přehled dotací za rok 2019

Dotace na volby                                          

29 000,-

Dotace pro SDH na pořízení DA                   

450 000,- 

Dotace na výstavbu nové MŠ (MF ČR)                

20 000 000,- 

Dotace Stř. kraje na nákup auta pro SDH – DA           

300 000,- 

Dotace na MŠ                                                   

423 800,-

Dotace na správu a školství                         

327 400,-

 

Přehled dotací za rok 2018

Dotace Stř.kraje na nákup auta pro SDH - DA       

300 000 Kč

Dotace MMR ČR na územní plán obce Lety

 

      dotace ve výši                                             

306 420 Kč

      celkové náklady                                              

559 807 Kč

Dotace SZIF na rekonstrukci lesních cest

 

      dotace ve výši                                                 

724 029 Kč

      celkové náklady                                             

795 260 Kč

Dotace MŠMT na MŠ Lety - šablona                        

123 900 Kč

Dotace MZE na opravu kapličky                             

116 600 Kč

      celkové náklady                                                                                      

246 315 Kč

Dotace MZE na opravu božích muk                           

31 700 Kč

      celkové náklady                                              

67 484 Kč

Dotace IROP na vybudování chodníků v obci             

7 147 192 Kč

     celkové náklady                                                  

9 861 001 Kč

Dotace na rekonstrukci komunikací                      

1 516 000 Kč

Dotace na volby                                                          

51 354 Kč

Dotace na správu a školství                                        

301 500 Kč

Dotace na SDH                                                               

6 400 Kč

Přehled dotací za rok 2017

 

Dotace Stř.kraje na volby do Poslanecké sněmovny               18 200,- Kč

 

Dotace Stř.kraje na správu a školství                                 281 900,- Kč

 

Dotace od SZIF na obnovu lesních cest obce Lety                   68 500,- Kč

 

Dotace od MŠMT na MŠ Lety - šablona                                185 900,- Kč

 

Dotace Stř.kraje - povodňový fond na protipovod.opatření studie "vodárna"

      dotace ve výši                                                             180 000,- Kč

      celkové náklady                                                           213 000,- Kč

 

Dotace z OPŽP na polopodzemní kontejnery

      dotace ve výši                                                           1 980 000,- Kč

      celková dotace                                                          2 685 000,- Kč

 

Dotace z OPŽP na digitální povodňový plán

      dotace ve výši                                                              304 300,- Kč

      celkové náklady                                                            419 000,- Kč

 

Dotace Stř.kraje FROM na rekonstrukci komunikací

      dotace ve výši                                                           1 516 000,- Kč

      celkové náklady                                                         2 764 000,- Kč

 

 

 

 

Přehled dotací za rok 2016

 

Dotace na státní správu                                            257 700,- Kč

Dotace na SDH od Stř.kraje                                          1 200,- Kč

Dotace na volby do senátu a krajských zastupitelstev   30 200,- Kč

Dotace na rekonstrukci multifunkčního hřiště

Dotace ve výši                                                          422 720,- Kč

Vlastní prostředky                                                     422 974,- Kč

Celkové náklady                                                        845 694,- Kč

 

 

Přehled dotací za rok 2015

 

Dotace od Středočeského kraje na pořízení elektrocentrály a přenosných halogenových světel pro SDH Lety

Dotace ve výši                          63 612,- Kč

Vlastní prostředky                      3 348,- Kč

Celkové náklady                        66 960,- Kč

 

Dotace z ROP na rekonstrukci komunikací

Dotace z ROP                    10 784 865,21 Kč

Vlastní prostředky              6 860 924,41 Kč

Celkové náklady                17 615 789,62 Kč

 

Přehled dotací za rok 2014

 

Dotace na volby do obecních zastupitelstev               18 800,- Kč

Dotace na volby do Evropského parlamentu               17 000,- Kč

 

Dotace na rekonstrukci kanalizace v ulici Prostřední po povodni 2013 z Ministerstva zemědělství

Dotace ve výši                                                       695 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                  231 910,- Kč

Celkové náklady                                                     926 910,- Kč

 

Dotace na vybudování vodovodu v lokalitě V Kanadě z Ministerstva zemědělství

Dotace ve výši                                                       535 000,-   Kč

Vlastní prostředky                                                  889 088,50 Kč

Celkové náklady                                                  1 424 088,50 Kč

 

Dotace ze Středočeského kraje na záchranný člun Zodiac Zoom pro SDH Lety

Dotace ve výši                                                          45 138,- Kč

Vlastní prostředky                                                       6 225,- Kč

Celkové náklady                                                        51 363,- Kč

 

Dar na knihovnu ze Středočeského kraje za ocenění při soutěži Vesnice roku na vybavení knihovny a nákup knih

Dar                                                                           40 000,- Kč

 

Přehled dotací za rok 2013

 

Dotace od Středočeského kraje na vybavení SDH po povodních

Dotace ve výši                                  66 000,- Kč

 

Dotace na náklady spojené s povodní v roce 2013

Dotace ze Stř.kraje                         343 000,- Kč

Vlastní prostředky                            36 561,64 Kč

Celkové náklady                              379 561,64 Kč

 

Dotace na volby prezidenta

Dotace ve výši                                   24 000,- Kč

             

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny

Dotace ve výši                                   21 000,- Kč

 

Dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)

Dotace na pořízení kompostérů

Dotace ze SFŽP                                 34 303,50 Kč

Dotace ze FS EU                              583 159,50 Kč

Vlastní prostředky                             68 607,-  Kč

Celkové náklady                              686 070,-  Kč

   

Dotace na pořízení štěpkovače

Dotace ze SFŽP                                 5 324,- Kč

Dotace ze FS EU                              90 508,- Kč

Vlastní prostředky                           63 888,- Kč

Celkové náklady                             159 720,- Kč

 

Dotace na pořízení multikáry

Dotace ze SFŽP                               108 234,50 Kč

Dotace ze FS EU                           1 839 986,50 Kč

Vlastní prostředky                           216 469,-   Kč

Celkové náklady                           2 164 690,-   Kč

 

Dotace na pořízení kontejnerů na bio odpad

Dotace ze SFŽP                                   5 021,50 Kč

Dotace ze SF EU                                85 365,50 Kč

Vlastní prostředky                              10 043,-   Kč

Celkové náklady                               100 430,-   Kč

 

Přehled dotací za rok 2012

 

Průlezky do Mateřské školy Lety

Dotace ze Stř.kraje (SFROM)     597 000,-    Kč

Vlastní prostředky                       48 752,40 Kč

Celkové náklady                        645 752,40 Kč

 

Pořízení svolávacího systému Kanga+ pro SDH Lety

Dotace z rozpočtu Stř.kraje         46 000,- Kč

Vlastní prostředky                         2 564,- Kč

Celkové náklady                          48 564,- Kč

 

Dotace na mimořádné volby do obecního zastupitelstva

Dotace ve výši                            15 000,- Kč

 

Dotace na volby do Krajských zastupitelstev

Dotace ve výši                            21 000,- Kč

 

Dotace na pořízení Lesního hospodářského plánu

Dotace z MŽP                                5 792,- Kč

 

 

 

 

Přehled dotací za rok 2011

 

Dotace na státní správu a školáky MŠ      304 700,- Kč

Dotace na sčítání lidí ze Stř.kraje               6 417,- Kč

Dotace na SDH ze Stř.kraje                        5 709,- Kč

Celkem                                                  316 826,- Kč

 

Dotace na povodně ze státního rozpočtu na mikroregionální venkovské projekty 2011                                                                       194 222,- Kč

Vlastní prostředky na projekt povodně       86 338,- Kč

Celkem náklady na projekr povodně         280 560,- Kč

 

Přehled dotací za rok 2010

 

Úřad práce Praha - západ - dohoda č.PZA-VL-11/2009 a č. PZA-VL-5/2010 - veřejně prospěšné práce                                                                                  117 920,- Kč

Krajský úřad Stř.kraje - sčítání lidí                                                                                                         7 778,- Kč

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2010

Výše dotace                                                    7 085,- Kč

Celkové náklady obce na SDH v roce 2010     102 618,78 Kč

 

Dotace na pokrytí nákladů spojených s volbami do PS ČR

Výše dotace                                                   14 191,- Kč

Celkkové náklady na volby                              14 640,- Kč

 

Dotace na pokrytí nákladů spojených s volbami do zastupitelstev a do senátu

Výše dotace                                                   24 000,- Kč

Celkové náklady na volby                                24 000,- Kč

 

Neinvestiční dotace "Výsadba veřejné zeleně u mateřské školy v obci Lety"

Výše dotace                                                  219 000,- Kč

Celkové náklady na projekt                            313 927,- Kč

 

Neinvestiční dotace "Regionální projekty ve středních Čechách"

Výše dotace                                                   200 000,- Kč

Celkové náklady na projekt                             289 000,- Kč

 

 

Přehled dotací za rok 2009

 

Úřad práce Praha - západ - projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - veřejně prospěšné práce

Úřad práce Praha - západ - projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060 - veřejně prospěšné práce

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2009

Výše dotace                                       11 774,- Kč

Celkové náklady na SDH v roce 2009   37 482,- Kč

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 na Projekt "Internetový knižní katalog pro čtenáře"

Výše dotace                                       20 000,- Kč

Celkové náklady na projekt                 20 435,- Kč

 

Dotace na pokrytí nákladů spojených s volbami do EP

Výše dotace                                       13 921,- Kč

Celkové náklady na volby                    14 061,- Kč

 

Neinvestiční dotace "Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (plná verze)

Výše dotace                                       79 837,- Kč

Celkové náklady na projekt                 99 282,- Kč

 

Přehled dotací za rok 2008

 

Dotace na "Veřejné osvětlení v ulici V Chaloupkách"

Dotace ve výši                                              109 183,- Kč

Vlastní prostředky                                      215 945,30 Kč

Celková investice                                       325 128,30 Kč

   

 Dotace na dostavbu Mateřské školy

Dotace ve výši                                           7 705 000,- Kč

Vlastní zdroje                                            2 773 000,- Kč

Celková investice                                     10 478 000,- Kč

 

Dotace na projekt "Prezentace úspěšných projektů a výměna zkušeností s projekty podpořenými z EU"

Dotace ve výši                                                200 000,- Kč

Vlastní zdroje                                                  91 000,- Kč

Celková investice                                           292 000,- Kč

 

Ostatní dotace

Dotace na volby do krajských zastupitelstev     19 425,- Kč

Dotace na výdaje SDH Lety                                   655,- Kč

Dotace na politiku veřejně prospěšné práce    129 687,- Kč

 

Přehled dotace za rok 2007

 

Dotace na obecní les

na prořezávky a předmýtní úmyslnou těžbu                               7 136,- Kč

na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu    5 660,- Kč

v celkové výši                                                                         12 796,- Kč

 

Dotace na dětské hřiště z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje

Dotace ve výši                                                                        50 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                                  12 614,- Kč

Celková investice                                                                   62 614,- Kč

                                                 
Dotace z POV na projekt Spolupráce obcí při zachování venkova v blízkosti velkých sídelních aglomerací

Dotace ve výši                                                                      195 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                                  91 000,- Kč

Celkoví investice                                                                  286 000,- Kč

                                                                                                 

Dotace na vybavení do rekonstruované knihovny v Letech z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace ve výši                                                                       22 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                                 71 156,- Kč

Celková investice                                                                  93 156,- Kč


Dotace na projekt "Oprava ulice K Berounce na pozemku č. 91/1

Dotace ve výši                                                                     610 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                                 80 000,- Kč

Celková investice                                                                690 000,- Kč


Dotace na projekt v rámci Programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2007 - projekt "Oprava vybraných úseků několika místních komunikací poškozených živelní událostí"

Dotace ve výši                                                                   1 532 000,- Kč

Vlastní prostředky                                                                383 000,- Kč

Celková investice                                                              1 915 000,- Kč

 

Přehled dotací za rok 2006

 

Obnova mateřské školy v obci Lety zničené povodní

Dotace ve výši                       4 095 000,- Kč

 

Oprava kapličky na návsi v Letech z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace ve výši                          100 000,- Kč

Vlastní prostředky                    100 000,- Kč

Celková investice                     200 000,- Kč

 

Osvětlení víceúčelového  hřiště - dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského krajského úřadu.

Dotace ve výši                            50 000,- Kč

Vlastní prostředky                      21 162,- Kč

Cellková investice                      71 162,- Kč

 

Mezinárodní konference Evropská partnerství - dotace pro Středočeskou školu obnovy venkova z programu Programu obnovy venkova z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj

Dotace ve výši                           370 000,- Kč

Vlastní prostředky                     168 000,- Kč

Celková investice                      538 000,- Kč

 

Nová alej v obci Lety

Dotace ve výši                           240 000,- Kč

Vlastní prostředky                     160 000,- Kč

Celková investice                      400 000,- Kč

Přehled dotací za rok 2005

 

Dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na Projekt „Karlštejnský mezinárodní kulturní festival“

 

Dotace ve výši                    25 000,- Kč    

Vlastní prostředky              27 641,- Kč

Celková investice               52 641,- Kč

 
Za přispění této dotace byly uspořádány tyto hudební produkce:
  • Setkání s kytaristou Štěpánem Rakem v Ořechu dne 11.listopadu 2005 za zahraniční účasti (C. Bajard, Burgundsko, Francie) 
  • Podzimní koncerty regionu Karlštejnska v Letech ve dnech 12. listopadu 2005 (Martinské posvícení) a 19. listopadu 2005 (hudební produkce spojená se sportovní akcí Trans Brdy Winter)

  

Dotace na „Hřiště v Regionu Dolní Berounka“ - vybudování skateparku v Řevnicích

Dotace ve výši                    300 000,- Kč

Prostředky města Řevnice   200 000,- Kč

Celková investice               500 000,- Kč

 

Dotace na opravu komunikací poškozených povodní

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 10-3/2005/ZK ze dne 18.2.2005 byla naší obci přiznána dotace ve výši 500.000,- Kč na opravu komunikací.
Dotace byla použita v souladu se stanovenými podmínkami na opravu komunikací poškozených povodní v roce 2002.
 
 

Dotace na akci - Mezinárodní konference na téma: Rozvoj venkova ve společné Evropě – cestovní ruch

 
Obec Lety uspořádala prostřednictvím Středočeské školy obnovy venkova mezinárodní konferenci společně s partnery
  • Karlštejnsko o.p.s.
  • Středočeský kraj
  • Občanské sdružení Venkov
  • Kanton Nuits Saint Georges (Francie)
  • Heinz Schule Rheinland-Pfalz – partnerský vzdělávací institut
 
8. – 11.11.2005, Praha, Karlštejnsko
25.-27.11.2005, Nuits Saint Georges

 

Dotace ve výši                   295 000,- Kč

Vlastní prostředky             197 000,- Kč

Celková investice              492 000,- Kč

 
Akci zaštítil hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.
 

Dobudování cyklistické a bikrosové dráhy včetně terénních překážek v Letech

Dotace                               60 000,- Kč

Vlastní prostředky              40 000,- Kč

Celková investice              100 000,- Kč

Přehled dotací za rok 2004

 

Rekonstrukce knihovny - dotační titul 1-4 z Programu obnovy venkova (ev.č. 217 115 0008)

Dotace ve výši         500 000,- Kč

Vlastní prostředky    600 000,- Kč

celková investice   1000 000,- Kč

 

Rekonstrukce a rozšíření veřejného rozhlasu - dotační titul 4 z Programu obnovy venkova (ev.č. 317 718 0708)

Dotace ve výši         95 000,- Kč

Vlastní prostředky    95 000,- Kč

Celková investice   190 000,- Kč

 

Víceúčelové hřiště - povrch - dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského krajského úřadu

Dotace ve výši       200 000,- Kč

Vlastní prostředky  234 757,- Kč

Celková investice   434 757,- Kč

 

 

 

Přehled dotací za rok 2003

 

 
V roce 2002 po ničivé povodni byl rekonstruován sál obce Lety. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z Evropského fondu SAPARD. Dotaci jsme obdrželi v roce 2003.
 
Dotace ve výši               804 859,- Kč
Celkové náklady             994 283,- Kč
 
(bylo provedeno otlučení omítek do výše 150 cm, provedení sanačních omítek, nová elektroinstalace, nové topení, kotelna, nové sociální zařízení, podlahy – linoleum v přísálí a dubové parkety v sále, opravy oken, dveří, vymalování a instalace nového podia)
 

PHARE 2002

 

Po povodních bylo požádáno o dotaci z Evropského fondu PHARE na obnovu komunikací v Letech po povodních.

Dotace ve výši               125 214,- €  (53,08 %)

Vlastní prostředky          110 698,- €  (46,92 %)

 
Opravy povedla firma RISL spol. s r.o.
Zahájení realizace akce v lednu 2003, dokončení 31.10.2003

Přehled dotací na Program obnovy 1994 - 2002

 

Rok        Akce                                     Skutečné náklady v tis. Kč          Dotace v tis. Kč

1994      Oprava komunikací                                           525                        250

1996      Oprava střechy MŠ                                            424                        200

1999      Rekonstrukce kotelny MŠ                                   621                        300

1999      Cyklostezky                                                       160                         80 

1999      Středočeská škola obnovy venkova                     284                        200

2000      Středočeská škola obnovy venkova                     325                        227

2001      Oprava místních komunikací                             5008                        198

2001      Dokončení veřejného osvětlení                           371                        126

2001      Středočeská škola obnovy venkova                      314                        200

2001      Integrované programy rozvoje mikroreg.             254                        200

2002      Plynofikace a oprava místních komunikací           705                        200

2002      Oprava místních kom. Vč.dešť kan.                    1014                       490

2002      Středočeská škola obnovy venkova                       339                        200

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30