Lety
LetyPraha-západ

POVODŇOVÝ PLÁN

19. 5. 2013 Zobrazit více

 

POVODŇOVÉ PLÁNY VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

Povinnost zpracování povodňového plánu vlastníku nemovitosti ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
Přečíst nahlas
 

Obecní úřad Lety v současné době zpracovává svůj povodňový plán. Jeho součástí budou i informace z povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Povinnost zpracování povodňového plánu vlastníku nemovitosti ukládá zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Poslední únorový večer se v sále u Kafků uskutečnilo setkání za účelem vysvětlení nutnosti povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Jeho součástí byla i ukázka zpracování vzorových povodňových plánů.

Velmi oceňuji, že se této schůzky zúčastnilo na stovku spoluobčanů. Ze schůzky si odnesli formuláře, na jejichž základě bude moci obecní úřad pružněji zareagovat a informovat v případě povodně či jiného krizového řízení na aktualizované mobilní kontakty, informace o počtu obyvatel jednotlivých nemovitostí a také případně zajistit nezbytnou péči o nejstarší obyvatele Let.

Pro ty, kteří se setkání nemohli účastnit, je k dispozici formulář:

Formulář - povodňové plány vlastníků nemovitostí

Vyplněné formuláře prosím noste nebo posílejte na adresu OÚ Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety do 15. března.

Na stránkách obce bude také od konce května zveřejněn povodňový plán v jeho finální podobě, ovšem bez osobních údajů obyvatel.

Diskuse se stočila také na udržování koryta Berounky a také na možnosti spolupráce Mikroregionu Dolní Berounka s Povodím Vltavy, závod Berounka. V tomto vidím jedno z důležitých témat, která spojují prakticky všechny obce, které jsou v tomto mikroregionu sdruženy. Také jsme narazili na nutnost obnovy pravidelných prohlídek hrází a jiných zařízení, které chrání obyvatele před velkou vodou ve spolupráci s Povodím. Zprávy o provedení těchto prohlídek budou vyvěšeny na webu obce.                                                                                                                  (bt)

fotografie ze setkání nad povodňovými plány vlastníků nemovitostí

28.2.2013

foto:KOORDINACE

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30