Lety
LetyPraha-západ

Přechod pro chodce u viaduktu

Přechod pro chodce u viaduktu

Stav: platné stavební povolení

Očekávané náklady výstavby: 2,5 mil Kč bez DPH

Podání žádosti o dotaci: Fond obnovy venkova Středočeského kraje (1000 Kč na trvale hlášeného občana)

Soutěž: léto 2024

Stavba: podzim 2024

Popis:

Podél paty zemního valu železniční trati byl loni vybudován a zkolaudován chodník. Naše obec dala ve svém stanovisku investorovi výstavby nových rezidenčních domů v Řevnicích podmínku vybudování tohoto chodníku na jeho náklady. Chodník je zakončen před vozovkou ulice U Viaduktu. Projektem vybudování bezpečného a semaforem řízeného přechodu pro chodce chceme zabezpečit propojení obou chodníků po stranách komunikace v nepřehledné zatáčce u železničního viaduktu.

Dané místo je z hlediska zajištění bezpečného místa pro překonání vozovky značně problematické. Nevyhovují rozhledové poměry. Pod patou kamenného valu je třeba vytvořit nástupní plochu přechodu. Na druhé straně je třeba upravit stávající chodník, který vede pod objektem železničního podjezdu.

Vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům na budoucím přechodu je nutno vybavit přechod světelným signalizačním zařízením. Zařízení na výzvu bude v provozu 24hodin/7dní v týdnu/365 dní. Poloha přechodu za objektem železničního podjezdu, který se nachází ve vrcholu směrového oblouku, neumožňuje výhled řidičů na světelné signalizační zařízení v dostatečném předstihu. Z tohoto důvodu bude ve směru příjezdu od Berounky do Řevnic před objektem viaduktu osazen předsignál.

V souladu s legislativou je přechod pro chodce nutné vybavit přisvětlením. To bude funkční a bezpečné pouze při existenci adaptivního jasového pole navazujícího na stávající veřejné osvětlení v ulici Kejnská.