Lety
LetyPraha-západ

Projekt křižovatka Pražská - Řevnická - Na Kovárně

Kolizní křižovatka Pražská-Řevnická- Na Kovárně před kolaudací

 

Projekt úpravy křižovatky před letovským mostem, na kterém spolupracujeme se Středočeským krajem, je před kolaudací. Křižovatka byla logicky rozdělena pro bezpečný průjezd  cyklistů v samostatných cyklopruzích. Ostrůvek uprostřed křižovatky koriguje řidiče při najíždění na velmi frekventovanou Pražskou ulici.

Byl opraven propadající se chodník vedoucí od mostu přes ulici Na Kovárně do ulice Řevnická. Vsakovací průleh pro odvod dešťové vody z hlavní komunikace bude v průběhu června osázen květinami a vytvoří zelenou bránu při vjezdu do obce z Řevnic.

Křižovatka

KřižovatkaKřižovatka