Lety
LetyPraha-západ

Základní škola v Letech, II. stupeň ZŠ se sportovní halou

Projekt přístavby II. st. ZŠ Lety

Stav: podaná žádost o stavební povolení

Očekávané náklady výstavby: 250 mil Kč bez DPH

Podání žádosti o dotaci: v říjnu 2023 ke Státnímu fondu životního prostředí o 135 mil. Kč,

další podání se připravuje po zřízení Svazku obcí Lety - Všenory - Hlásná Třebaň na Ministerstvo školství

Soutěž Design&Build: léto 2024

Stavba: jaro  2025 v případě získání dotace

Popis:

Projekt řeší realizaci přístavby objektu základní školy (II. stupeň) se sportovní halou v Letech. Nová budova je umístěna v těsné blízkosti stávající ZŠ a má sloužit jednak jako rozšíření její kapacity a dále jako sportoviště. V rámci objektu přístavby se nachází i víceúčelová sportovní hala s pochozí zelenou střechou. S ohledem na limit výšky stavby dle územního plánu je tělocvična atypicky s dalšími prostorami zahloubena dvě podlaží pod úroveň terénu.

Objekt má půdorysně lichoběžníkový tvar o maximálních rozměrech 53x38 m. Nejvyšší bod se nachází v úrovni +12 m nad terénem. V přízemí se nachází šatny, aula a školní knihovna. V dalších podlažích bude celkem šest kmenových tříd, čtyři odborné učebny, kabinety, školní kuchyně, posilovna atd.

Mezi stávající a novou budovou ZŠ je navržen přízemní propojovací krček o rozměrech 3x17 m. Na jeho místě se v současné době nachází lehká konstrukce zádveří, která se v novém stavu odstraní a nahradí novým krčkem. Nově přistavovaný objekt řeší rozšíření stávající kapacity školy o 180 žáků. Využití objektu tělocvičny se předpokládá pro účely školního vyučování dětí i pořádání sportovních akcí.

Objekt školy se připravuje v pasivním standardu, kdy je uvažováno, že přebytky z výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše nové budovy školy budou moci být využity v rámci komunitní energetiky (využity pro napájení části sítě veřejného osvětlení).

Napojení na komunikaci Karlštejnská zůstane stávající.

Architektonická studie – II. stupeň ZŠ se sportovní halou

Studie II. stupně ZŠ

V současné době je finalizována architektonická studie pro stavbu II. stupně ZŠ se sportovní halou. Úkolem bylo do relativně malého prostoru umístit jak kmenové, tak speciální učebny pro potřeby šesťáků až deváťáků včetně dílen a hlavně tělocvičnu, která by sloužila pro děti od nejmenšího věku, tak i pro odpolední aktivity. A navíc by splňovala parametry pro vyšší soutěže, např. ve volejbalu.

Budova druhého stupně bude z východu navazovat na budovu základní školy s jídelnou a mateřskou školu, které jsou vzájemně propojené krčkem z modrých profilitů.

Stávající zádveří ZŠ bude rozšířeno a bude zajišťovat propojení “suchou nohou” i do nové budovy školy a tělocvičny.

Třídy a zázemí školy

Škola se zvětší o nejméně sedm tříd - kmenových a speciálních. Větší učebny lze dělit podle potřeby výuky - jazykové vyučování s polovinou dětí ve třídě využije rozdělenou učebnu. Pro dramatickou výuku, různá představení či setkání s rodiči nebo výuku hudební školy bude v přízemí školy aula, pamatováno je také na knihovnu.

Tělocvična

V návrhu je zakomponována tělocvična o velikosti 21 x 28 m. Tato je zapuštěna dvě patra pod terén stávající budovy I. stupně školy. Do této velikosti se vejdou dvě volejbalová hřiště, potřebné zázemí pro náčiní, posilovnu nebo i lezeckou stěnu.

Díky podzemnímu založení tělocvičny lze její střechu využít jako zelenou venkovní terasu. Díky střeše propojovacího krčku mezi oběma školními budovami bude možné z prvního patra současné školy přejít na venkovní terasu na druhém stupni. Myšlenkou je také osadit ji truhlíky a využít pro pěstitelské práce nebo bylinkovou zahrádku pro jídelnu.

Uvažované využití tělocvičny je i mimo výuku - jak k odpoledním sportovním kroužkům, pro letní soustředění, tak případně i pro společenské události, plesy apod. K tomuto využití bude mít tělocvična samostatný vchod a také kuchyňský kout pro zajištění občerstvení.

Parkoviště

Kmenové učebny generují povinné množství parkovacích míst. Podle propočtu potřebujeme parkoviště pro minimálně 51 a optimálně 55 aut.

Fotovoltaika

Na střechu plánované budovy školy chceme přidat fotovoltaické panely pro využití sluneční energie k zlevnění provozu školy. Kromě svícení a teplé vody bude potřeba v létě budovu chladit a větrat. To platí především pro velké prostory tělocvičny. Přebytky ve výrobě elektrické energie lze využít v obci například ve veřejném osvětlení. 

V případě druhého stupně školy je zakomponování fotovoltaiky při projekčních pracech jednodušší.

Plánujeme časem přidat sluneční elektrárnu i na budovu stávající školy, což si vyžádá menší úpravy, ale není to nic složitého a nepřekonatelného.

Časový harmonogram

Podle harmonogramu daného smlouvou máme nyní předánu architektonickou studii. Do konce března 2024 bychom měli mít hotovou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Pokud se nám všechno povede podle plánu, stavební povolení pro novou budovu bychom měli získat s koncem května 2024. V mezičase bude vypsána soutěž na zhotovitele stavby formou Design&Build. A v případě shromáždění investičních prostředků druhý stupeň otevřeme k 1.9. 2026.

Předpokládaná investice

Finanční náklady dostavby školy se budou pohybovat kolem 200 mil. Kč. Tuto sumu budeme skládat z několika zdrojů - ve výhledu jsou dotace, které jsou zatím vypisované na Ministerstvu financí s příspěvkem Středočeského kraje. Z hlediska směrování stavby k udržitelným zdrojům energie a moderních technologií chceme čerpat dotace z Operačního programu životní prostředí. Budeme oslovovat i soukromé investory.

Na plánu financování výstavby začínáme pracovat už nyní a budeme o něm informovat průběžně s postupem projekčních prací i výběrovými řízeními, které budou na stavební povolení dostavby školy navazovat. (bt)

ZŠ Lety 2.stupeň

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30