Lety
LetyPraha-západ

Starý Územní plán obce Lety schválený 28.2.2001

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Lety

ve znění pozdějších předpisů

úplné znění

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 Územního plánu obce Lety

a mění se OZV č. 2/2001, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP obce Lety

ve znění OZV č. 2/2003

 

Hlavní výkres 

Územní plán obce Lety

 

Změna ÚP obce Lety č.3

Změna ÚP obce Lety č.4

Odmítnuté projekty