Lety
LetyPraha-západ

Kontakty

Problematika řešení zdrojů pitné vody - informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lety  (zápis č.7/2016)

Možnost řešení – oddělení horního tlakového pásma Lety a Roviny od vodovodu Kalevod a jeho propojení na vodovodní systém TřeMoLe

Oddělení jmenovaných oblastí znamená „ušetření“ při maximálních odběrech cca 40 m3/den. Toto řešení je možné zrealizovat s nulovými náklady, neboť je již nyní technologicky možné systémy v ATS Lety oddělit. Odběratelé ve jmenované oblasti by měli vodné jako v celém vodovodním systému TřeMoLe, odlišné od ceny Kalevodu.

 

KaLeVod by přebíral vodu z TřeMoLe jen v největších špičkách. Voda převzatá z TřeMoLe do KaLeVodu by byla pouze v období sucha.

 

Toto opatření neobnáší žádné technologické řešení, pouze vytvoření upravených kalkulací.

  • Požádat VaK Beroun o cenu vody předané na zvýšené množství upravených kalkulací
  • Vytvořit upravené kalkulace TřeMoLe a Kalevodu
  • Vytvořit kalkulaci vody předané z TřeMoLe do Kalevodu
  • Nutno regulovat a častěji kontrolovat přítoky a odtoky vč. dochlorace vody

Řešení znamená, vzhledem k míchání dvou různých vod různého složení, že dojde ke změně senzorických vlastností vody. Voda stále bude splňovat kvality pitné vody dle Vyhlášky 252/2001 v platném znění. Starostka předala slovo Jaroslavu Bolartovi, který podal další informace. Další informace se týkaly technických podrobností a možností dalších řešení a také možností kalkulování ceny vody. Před členy zastupitelstva obce Lety stojí rozhodnutí, jak vyřešit problém se zásobováním obce Lety pitnou vodou. Je potřeba záležitosti vyřešit smlouvami tak, aby za odebranou vodu platili koneční spotřebitelé a ne obec. Je potřeba jednat o návrhu kalkulace vodného a následně kalkulaci schválit. Možností je více, člen zastupitelstva obce Lety Ing. Pavel Schier vysvětlil ještě další možnosti řešení a eventuální investice do nových zdrojů vody. Informoval o možnosti zásobování pitnou vodou tak, že by obec byla rozdělena na dvě části. Vodné by bylo pro všechny ve stejné výši, ale vyšším nájemným by se umořovala částka, kterou uhradila obec za odebranou vodu ze systému Třemole v letošním roce, když došlo ke snížení vydatnosti zdrojů vody v KaLeVodu.

 

Jaroslav Bolart dále informoval o plánovaných možnostech odebírat vodu ze systému Města Řevnice, což momentálně ještě možné není. Město Řevnice má přebytek vody, který by pokryl potřeby Letů. Dále konstatoval, že by zástupci obce Karlík měli zájem jednat se zástupci naší obce i se zástupci Města Řevnice, aby se dohodnuli na odběru vody pro obec Karlík. V době zvýšené spotřeby odebrané vody, jejíž objem bychom nebyli schopni pokrýt ze zdrojů KaLeVodu, mohli bychom nedostatek vody řešit odběrem vody z vodovodního systému ze zdrojů Města Řevnice anebo z vodovodního systému TřeMoLe.

Ing. Barbora Tesařová navrhla, aby ještě do konce letošního roku byla iniciována schůzka v uvedených záležitostech, v úvahu přichází tento nebo příští týden. Z jednání zastupitelstva obce Lety vyplývá, že je přijatelná varianta rozdělení obce na dvě části, přičemž bude každá část zásobovaná z jiného vodovodního systému.

Proběhla diskuse k uvedené problematice.

Závěr diskuse – Ing. Barbora Tesařová konstatovala, že obec Lety preferuje realizovat návrh rozdělení obce a zásobovat každou část z jiného vodovodního systému, jak výše uvedeno.

Dále vznesla připomínku, že podle jejího názoru by obec Lety měla mít zajištěny svoje zdroje vody, aby byla v budoucnu v zásobování pitnou vodou pro svoje občany soběstačná, a to průzkumem pozemků u Berounky.

Zástupce starosty Jaroslav Bolart reagoval na připomínku starostky. Myslí si, že obecní pozemky, na kterých by mohl být proveden průzkum ohledně možného zdroje pitné vody pro obec Lety je možná v ochranném pásmu dosavadních vrtů, které vlastní Město Řevnice a Město Dobřichovice. Je třeba průzkum v těchto místech zvážit, aby nedošlo k narušení stávajících zdrojů sousedních obcí. Je to věc dalšího jednání.

Zástupce starosty Ing. Jiří David konstatoval, že dle jeho názoru není momentálně prioritou pro obec hledání dalších zdrojů pitné vody. Obec musí řešit nejdříve rozpracované záležitosti a v následujících dvou letech je nutné zabývat se řešením výstavby ZŠ a nové MŠ, dobudováním základní infrastruktury v některých částech obce, kde dosud chybí (kanalizace, vodovod) a řešit opravy komunikací.

Zástupce starosty Jaroslav Bolart se ještě vrátil k hodnocení čerpací zkoušky, které dělala firma Vodní zdroje. Čerpání vody z vrtu by nyní mělo být monitorováno sondou. Dále hovořil o technických záležitostech, které jsou řešeny s provozovatelem, firmou Aquaconsult s.r.o., která nyní čeká na naše rozhodnutí v daných záležitostech (monitorovací sonda). Jaroslav Bolart navrhl, aby bylo hlasováno o rozhodnutí poptat uvedené práce u Vodních zdrojů.

Aktuální informace k počátku roku 2018:

Obec Lety je z hlediska zásobování pitnou vodou rozdělena na dolní a horní tlakové pásmo. (viz nákres výše). Horní tlakové pásmo je zásobováno celoročně vodou z vodovodního systému Třemole a dolní tlakové pásmo z vodovodního systému Karlík - Lety.

Možnosti propojení z vodovodního systému města Řevnice zatím není realizováno.
V současné době se zahájily projekční práce ohledně propojení vodovodních systému města Dobřichovice a obce Lety, které se plánuje realizovat do konce roku 2018.

Ing. Barbora Tesařová, starostka obce

 

Zajímavé informace a texty

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30