Lety
LetyPraha-západ

Nabízené služby místního úřadu

Ověřování listin a podpisů

 
Ověřování listin a podpisů podle zákona č. 21 Sb. ze 20. prosince 2005 o ověřování provádějí na obecním úřadu oprávněné úřednice v úředních hodinách na žádosti žadatelů.
 

Vidimace (ověření listiny)

Podle § 9 písm. a) tohoto zákona nelze provést vidimaci (ověření listiny) například u průkazů totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), ale také zbrojního průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby.
Také nelze provést vidimaci listiny, která je v jiném než českém nebo slovenském jazyce, není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
Nelze provést vidimaci listiny s plastickým textem nebo s otiskem plastického razítka.
V § 9 zákona č. 21/2005 Sb. o ověřování jsou ještě další případy, kdy nelze vidimaci provést.
V případech, kdy vidimaci lze provést, je nutné předložit úřadu originál nebo ověřenou kopii listiny, kterou by měl úřad vidimovat.
Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Za ověření jedné strany vidimované listiny se platí správní poplatek 30,- Kč.
 

Legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se podle § 10 zákona č. 21/2005 Sbírky o ověřování ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
Legalizace se provádí na žádost.
Pokud je listina, na níž by měl být legalizován podpis, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace není provedena.
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
Legalizace se též neprovede, pokud by podpis nebyl psán v latinské abecedě nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
K provedení legalizace podpisu musí žadatel, popřípadě svědci předložit   k prokázání své totožnosti platný průkaz (OP, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu popřípadě jiný doklad o totožnosti – uvedeno v § 18 písm. a)-f) zákona č. 21/2005 Sb.)
Správní poplatek za ověření podpisu je 50,- Kč. 
 

www.mvcr.cz

 
 

   Kontaktní místo CZECH Pointkontaktní místo CZECH Point

 
 

Informační služba obce - Munipolis

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

  • SMS zprávy,
  • hlasové zprávy,
  • e-maily,
  • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Služba pro občany ZDARMA

Registrujte se na: obec-lety.munipolis.cz

nebo odevzdaním registračního ústřižku na úřadě

Stáhněte si aplikaci Munipolis!

 

Štěpkování větví pro občany Letů

Při údržbě zahrady nabízí obec Lety možnost využít obecní štěpkovač.

Za půjčení, převoz, obsluhu a PHM zaplatíte 200 Kč za každou započatou půl hodinu po přistavení na pozemek.

Tuto službu si můžete objednat na obecním úřadu, tel. 602 134 889. Štěpkovač obsluhuje pan Jan Palatka.

Poskytnutí kontejneru na bio odpad

Za cenu 500 Kč vám přistavíme obecní kontejner na bio odpad k vaší zahradě a následně plný kontejner odvezeme a obsah zlikvidujeme. 

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30