Lety
LetyPraha-západ

Chceme Lety čisté a udržované

CHCEME LETY ČISTÉ A UDRŽOVANÉ

 

Na místa s kontejnery určených pro sběr separovaného odpadu patří pouze ten odpad, pro který jsou kontejnery určené. Určitě to nejsou místa pro ukládání starého zahradního nábytku, matrací, elektroodpadu, stavebního odpadu apod.

 

Velkoobjemový odpad patří na sběrné místo v ulici Polní.

Elektroodpad lze kdykoli odložit na dvůr u hasičárny.

Stavební odpad lze odvézt na sběrný dvůr do Řevnic.

Také velké kartony, které se nevejdou do kontejnerů rozmístěných na veřejném prostranství, nepatří vedle těchto kontejnerů – lze je odložit na místo u sběrného dvora v ulici Polní.

Místa se separovaným odpadem v Letech jsou určena pouze pro občany a firmy, kteří platí poplatek za odpad v Letech. Část platby, kterou poplatníci platí, je určena na svoz a likvidaci separovaného odpadu.

Velikost našich kontejnerů není dimenzovaná pro odkládání odpadu občany okolních obcí ani soukromých firem, jež nejsou zapojeny do odpadového hospodářství obce.

Také biologický odpad (tráva, větve, listí aj. ) je odpadem podle zákona o odpadech č.  185/2001 Sb. Nemáte-li kompost na vlastním pozemku, případně nádobu na svoz bioodpadu, jste povinni biologický odpad odložit na místě k tomu určeném (kontejnery na bioodpad, sběrné místo v ulici Polní) nebo si objednat odvoz bioodpadu.

Bioodpad zásadně nepatří do lesa, do křoví na veřejném prostranství, na břeh řeky, na pole či na sousední pozemek (bez dohody s jejich majiteli).

Pokud jste již v minulosti ve veřejném prostoru nějaký odpad odložili, žádáme Vás o jeho řádné odklizení.

Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona 185/2001 Sb.  – neoprávněné založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa – lze postihnout pokutou až do výše 50 000 Kč.

Přestupek proti veřejnému pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona 251/2016 Sb. – lze postihnout pokutou až do výše 75 000 Kč.

Porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad na určená místa) dle § 4 odst. 2 a následující zákona 251/2016 Sb. – lze postihnout pokutou až do výše 100 000 Kč.

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat Lety čisté!                                

 

Ing. Barbora Tesařová, starostka obce

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30