Lety
LetyPraha-západ

Odpady

Pravý břeh Berounky a ulice Slunečná

Termíny svozu SKO a bio odpadu

Levý břeh Berounky

Termíny svozu SKO a bio odpadu

 • Povinnost obce informovat o odpadovém hospodářství

 • Od 30. 3. do 30. 4. je možno vozit větve na břeh Berounky pod srub. Vždy v sobotu dopoledne zde bude otevřená závora pro možný vjezd.

 • Po platbě poplatků na účet obce budou kartičky do dvora a nálepky na popelnice distribuovány do poštovních schránek. 

Otevírací doba sběrného místa od 1. 3. 2024

St: 7 - 12

Pá: 13 - 16

So: 10 - 12

Sběrné místo je v Polní ulici, naproti areálu betonárky OSBET BETON s.r.o.

Na sběrné místo lze odkládat:

 • tříděný odpad (sklo, plast, tetrapaky, papír, kov)
 • bioodpad
 • komunální odpad

Na sběrné místo nelze odkládat:

 • stavební odpad
 • elektrozařízení (lze po dohodě odvézt na hasičárnu nebo do firmy Technoworld, a.s.)
 • nebezpečný a velkoobjemový odpad
  (je v obci dvakrát ročně mobilně svážen odbornou firmou)

 

Komunální odpad na rok 2024

Všichni majitelé nemovitostí v obci Lety povinnost nově vyplnit formulář plátce  nebo online formulář - při novém přihlášení nebo při změně. 

Výzvu k platbě s QR kody budeme rozesílat koncem měsíce ledna. Kdo by měl o tuto možnost platby zájem a ještě svůj email nezadal, může tak učinit ZDE

Splatnost poplatků je do konce dubna každého roku. Po tomto datu nebudou neoznačené popelnice sváženy !!!

Ceny za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024

TYP POPLATKU

Velikost nádoby

Výše poplatku

chataři

pytle

1 560 Kč

měsíční

120

1 560 Kč

měsíční

240

3 120 Kč

čtrnáctidenní

120

3 120 Kč

čtrnáctidenní

240

6 240 Kč

měsíční

1100

14 300 Kč

čtrnáctidenní

1100

28 600 Kč

Vlastníkům rekreačních objektů, pokud nemají popelnici, je poskytnuto 13 igelitových pytlů o objemu 120 l za poplatek 1560,- Kč. 

Pytle se musí odkládat do černých kontejnerů 1100 l umístěných po obci např. sběrné místo v ul. Polní, Lety pod Lesem, osada Strong Boys, osada Černá Skála. 

Jak zaplatit

Bankovním převodem: číslo účtu: 0388027399/0800

Variabilní symbol: číslo domu 1337010xxx (x= číslo popisné)

číslo chaty 1337020xxx (x=číslo evidenční)

V případě špatného variabilního symbolu nelze platbu spárovat a ta bude zaslána zpět na účet plátce.  

V hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách obecního úřadu viz úřední hodiny.

Prostřednictvím QR kodu zaslaného na email - nutná registrace emailu pro zaslání výzvy k platbě.

Splatnost poplatku do 30. dubna.

 • Třídění - rozmístění kontejnerů po obci

 • Rozmístění sběrných míst po obci

Rozmístění sběrných míst po obci

Termíny svozů jednotlivých tříděných odpadů 

 Na OÚ lze zakoupit tašky na tříděný odpad za dotovanou cenu 80,- Kč/4 ks.

Tašky na tříděný odpad.

 


 • Biologicky rozložitelný odpad

Svoz Bioodpadu probíhá každé úterý  v lichém týdnu od března do listopadu. Nádobu na bio si musí pořídit každý občan na svoje náklady.

Odložení bioodpadu je možné na sběrném místě, v případě většího objemu zajistí po dohodě svoz obec, a to za cenu 500,- Kč za přistavení  a odvoz jednoho kontejneru. Kontejnery je možno si objednat od března. 

Kontejnery na bio jsou od dubna volně přístupné na následujících místech: Lety pod Lesem, Osada Strong Boys, Černá skála, sběrné místo v ulici Polní

 • Štěpkování větví pro občany Letů

Při letošní údržbě zahrady nabízí obec Lety možnost využít obecní štěpkovač.

Za půjčení, převoz, obsluhu a PHM zaplatíte 200 Kč za každou započatou půl hodinu po přistavení na pozemek.

Tuto službu si můžete objednat na obecním úřadu, tel. 602 134 889. Štěpkovač obsluhuje pan Jan Palatka.

Jak správně kompostovat se dozvíte na stránkách www.kompostuj.cz

 • Kontejner na sběr textilu, bot a ložního prádla

Kontejner na textil je umístěn u sokolovny, na místě pro tříděný odpad a na křižovatce Prostřední, Dobřichovická.

Další dva kontejnery jsou umístěny v ulici Ke Hvězdárně v místě pro separovaný odpad.


 • Elektro

Elektrozařízení lze po dohodě odvézt na hasičárnu nebo do firmy Technoworld, a.s.

Co patří do červených kontejnerů?

 • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
 • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
 • notebooky, klávesnice, myši;
 • baterie a nabíječky,
 • kalkulačky, budíky;
 • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
 • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, varné konvice aj.);
 • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 • žehličky, ruční vysavače;
 • další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech musí mít všichni podnikatelé a firmy působící na území obce Lety podepsanou smlouvu zajišťující svoz a likvidaci odpadu. Tyto služby poskytuje mnoho firem, výběr dodavatele je na každém podnikateli.

Směsný odpad (SKO)

Obec Lety spolupracuje s firmou POBERO a je tedy možnost zařadit svoz běžného SKO podnikatelů do harmonogramu svozu obce (obyvatel). Podnikatelé si musí uzavřít smlouvu s firmou POBERO nebo jinou svozovou firmou (tuto službu obec nezajišťuje).

Pokud si pro svoz SKO vyberete jinou firmu, prosíme o předložení platné smlouvy dokládající pravidelný svoz odpadů.

 

Tříděný odpad (papír, plast)

Lze uzavřít smlouvu s obcí, která zajistí svoz nádob od provozoven. Lze si určit velikost nádoby i frekvenci svozu – viz ceník. Smlouva se uzavírá přímo s obcí Lety. Nádoby si musí pořídit podnikatelé a firmy na své náklady.

Pokud si pro svoz tříděného odpadu vyberete jinou firmu, prosíme o předložení platné smlouvy dokládající pravidelný svoz odpadů.

Aktuální informace:

POBERO SVÁŽÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD V LETECH

Nový odpadový zákon platný od 2021 rok od roku zvyšuje výrazně poplatky na skládkách za neplnění ročního limitu na občana, který netřídí odpad. V Letech jsme na dobré cestě tyto limity plnit. Ale….

Proč obecní svozová firma?

V minulých letech jsme nesčetněkrát apelovali na velké mnohdy nadnárodní firmy, aby nám vážily odpad na výsypce auta a nerozpočítávaly množství odpadu nějakým koeficientem na občana.

Neměli jsme tak přesné informace o tom, kolik kterého odpadu obec produkuje, a kolik nás ve skutečnosti produkce našeho odpadu stojí.

Proto obecní společnost vysoutěžila taková auta, která vážící technikou na výsypkách disponují, budeme mít přesná čísla o množství a typu odpadu - svezeném z obcí a také prodaném nebo zaplaceném na koncovkách. Také budeme přesně vědět, kolik času v obci jednotlivá auta se svými posádkami tráví a kolik kilometrů ujedou.

Tyto tři aspekty nyní vstupují do cenotvorby, kterou si bude nová svozová firma účtovat na území obsluhovaných šestnácti obcí.

 

Jaké jsou stanovené limity na trvale hlášeného občana?

V roce 2021 byl tento limit stanoven na 200 kg nevytříděného odpadu za rok na trvale hlášeného občana. V Letech jsme tento roční limit překročili o 5 kg na občana. Pokud budu počítat, že nás je trvale hlášených 1580, pak se jedná o 7,9 tun nevytříděného odpadu ročně.

Problematika je ale jinde. Tvrdím, že třídíme ukázkově. Stačí, aby se přihlásilo k trvalému pobytu v obci aspoň 40 osob, které skutečně u nás bydlí, a hned jsme na výše uvedeném odpadovém limitu.

Tedy řešení, aby se nám nezdražovaly poplatky za odpad, spočívá v tom, aby byly rozpočítány na skutečné množství obyvatel, které u nás žije. Znovu apeluji - prosím přihlašujte se k trvalému pobytu v obci Lety!

Povolené limity nevytříděného odpadu na občana, které lze v jednotlivých letech uložit na skládku bez zvýšení poplatku za uložení na skládku:

2021: 200 kg/občan

2025: 160 kg/občan

2030: 120 kg/občan

Ve zkratce:

 • Od 1. 7. 2022 všechen odpad v Letech sváží svazkem 16 obcí nově založená komunální společnost POBERO, s.r.o.
 • Ve vedení této společnosti jsou zástupci tří obcí - Karlštejna, Letů a Řevnic.
 • Společnost vlastní dvě tříosá svozová auta, jedno dvouosé a na konci srpna přibyde poslední vysoutěžené nákladní auto s rukou na obsluhu kontejnerů se spodním výsypem.
 • Kalendář pravidelných svozů jednotlivých komodit odpadů naleznete na stránkách odpadové společnosti: www.pobero.cz/lety.
 • Kontejnery na separovaný odpad s plastem a papírem, a to polopodzemní i nadzemní, jsou novou firmou POBERO sváženy dvakrát týdně.
 • Svozovým dnem pro svoz směsného odpadu zůstává pátek, pro svoz bioodpadu úterý - přesně podle odpadového kalendáře vydaného s počátkem roku 2022.
 • Svoz odpadu probíhá zpravidla brzy ráno, proto žádáme občany o přistavení popelnic na ulici před plot již večer před dnem svozu.
 • Všechny nádoby na odpad v Letech musí být čipované, aby mohly být sváženy. Bez čipů nemůže svoz proběhnout.
 • Pokud nedojde ke svezení nádoby na směsný nebo bio odpad, nechte prosím svou nádobu na odpad na ulici, volejte na obecní úřad Lety 602 134 889 nebo dispečera společnosti POBERO 737 240 419. Na tato telefonní čísla lze psát i sms. Nezapomeňte prosím sdělit i přesnou adresu umístění nesvezené nádoby.

Ostatní:

Šetrnější život KOVY

 

 

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30