Lety
LetyPraha-západ

Odpady

Sběrné místo bude uzavřeno do 28. 2. 2022

Sběrné místo je v Polní ulici, naproti areálu betonárky OSBET BETON s.r.o.

 

Na sběrné místo lze odkládat:

 

 • tříděný odpad (sklo, plast, tetra packy, papír, kov)
 • bioodpad
 • komunální odpad

Na sběrné místo nelze odkládat:

 • stavební odpad
 • elektrozařízení (lze po dohodě odvézt na hasičárnu nebo do firmy Stena Technoworld, a.s.)
 • nebezpečný a velkoobjemový odpad
  (je v obci dvakrát ročně mobilně svážen odbornou firmou)

 

Odpadový kalendář 2022 

Komunální odpad na rok 2022

Vzhledem k platnosti nové obecně závazné vyhlášky OZV č.1/2021  mají všichni majitelé nemovitostí v obci Lety povinnost nově vyplnit formulář plátce  nebo online formulář

Výzvu k platbě s QR kody budeme rozesílat koncem měsíce ledna. Kdo by měl o tuto možnost platby zájem a ještě svůj email nezadal, může tak učinit ZDE

Splatnost poplatků je do konce dubna 2022.

Nové ceny za svoz komunálního odpadu

Poplatky 2022

Vlastníkům rekreačních objektů, pokud nemají popelnici, je poskytnuto 13 igelitových pytlů o objemu 120 l za poplatek 1090,- Kč. 

Pytle se musí odkládat do černých kontejnerů 1100 l umístěných po obci např. sběrné místo v ul. Polní, Lety pod Lesem, osada Strong Boys, osada Černá Skála. Tyto kontejnery se sváží vždy v pondělí.

Svoz popelnic vždy v pátek viz odpadový kalendář 

Jak zaplatit

Bankovním převodem: číslo účtu: 0388027399/0800

Variabilní symbol: číslo domu 1337010xxx (x= číslo popisné)

číslo chaty 1337020xxx (x=číslo evidenční)

V hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách obecního úřadu viz úřední hodiny.

Prostřednictvím QR kodu zaslaného na email - nutná registrace emailu pro zaslání výzvy k platbě.

Splatnost poplatku do 30. dubna.

 • OZV č.1/2021   o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad
 • OZV č.2/2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše poplatku na rok 2022

 
 • Třídění - rozmístění kontejnerů po obci

Rozmístění kontejnerů v obci Lety

Svoz polopodzemních kontejnerů: papír, plast : každý čtvrtek

Svoz nadzemních kontejnerů: papír: úterý a pátek, plast: pondělí a čtvrtek


 • Biologicky rozložitelný odpad

Svoz Bioodpadu probíhá každou středu v lichém týdnu.

Odložení bioodpadu je možné na sběrném místě, v případě většího objemu zajistí po dohodě svoz obec, a to za cenu 400,- Kč za přistavení  a svoz jednoho kontejneru.

Kontejnery na bio jsou od dubna volně přístupné na následujících místech: Lety pod Lesem, Osada Strong Boys, Černá skála, sběrné místo v ulici Polní

Pravidelný svoz bio odpadu

Zájemci o svoz bio si musí pořídit nádobu na vlastní náklady.

Svoz probíhá od března do listopadu.

 • Kontejner na sběr textilu, bot a ložního prádla

Kontejner na textil společnosti Diakonie Broumov je umístěn u sokolovny, na místě pro tříděný odpad.

Další dva kontejnery s menší kapacitou jsou umístěny v ulici Ke Hvězdárně v místě pro separovaný odpad.

Odpadový kalendář 2020Termíny svozů viz kalendář

Jak správně kompostovat se dozvíte na stránkách www.kompostuj.cz


 • Elektro

Elektrozařízení lze po dohodě odvézt na hasičárnu nebo do firmy Stena Technoworld, a.s.

Co patří do červených kontejnerů?

 • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
 • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
 • notebooky, klávesnice, myši;
 • baterie a nabíječky,
 • kalkulačky, budíky;
 • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
 • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, varné konvice aj.);
 • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 • žehličky, ruční vysavače;
 • další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Štěpkování větví pro občany Letů

Při letošní údržbě zahrady nabízí obec Lety možnost využít obecní štěpkovač.

Za půjčení, převoz, obsluhu a PHM zaplatíte 200 Kč za každou započatou půl hodinu po přistavení na pozemek.

Tuto službu si můžete objednat na obecním úřadu, tel. 602 134 889. Štěpkovač obsluhuje pan Jan Palatka.

 

K čemu je vhodná dřevní štěpka?

Dřevní štěpka se dá rozprostřít do keřových a stromových výsadeb v zahradách jako dekorativní mulčovací materiál, který vyniká dlouhou životností. Zabraňuje klíčení plevelů, tím umožňuje nahrazení užívání chemických herbicidů, které negativně působí na vlastnosti půdy. Udržuje půdní vlhkost zabraňováním odparu vody z půdy. V zimě chrání před mrazivým počasím a v létě pak před extrémně vysokými teplotami.

 

Lze štěpku kompostovat?

Dřevní štěpka je vhodná i pro umístění do zahradních kompostérů, kde napomáhá správnému rozkladu. Pro správné kompostování je ideální co nejrůznorodější směs materiálů. Každý má totiž jiné vlastnosti. Platí, že dusíkaté materiály (tráva, zbytky z kuchyně, hnůj, trus, posklizňové zbytky ze zahrady…), které jsou většinou měkké, šťavnaté a zelené, musíme smísit s uhlíkatými (dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma…), které jsou většinou tvrdé a suché. Teprve pak dochází k efektivnímu tlení, nikoli zahnívání, které je spojeno s nepříjemným zápachem.