Lety
LetyPraha-západ

Výroční zprávy podle zák. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 10. ledna 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 3
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 2. ledna 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 18. února 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 3. února 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1.1.2019 do 31.12.2019:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 5
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 8. ledna 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1.1.2018 do 31.12.2018:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 15. ledna 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1.1.2017 do 31.12.2017:
 
a) Počet podaných žádosti o informace: 8
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 15. ledna 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2016 do 31.12.2016:

 

a) Počet podaných žádosti o informace:

Žádost č. 1 - čj. 134/2016/OÚ - Žádost o seznam projektů plánovaných obcí Lety v roce 2016, odpověď na žádost

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona - 0

 

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány. Informace o poddaných žádostech jsou průběžně doplňovány a zveřejňovány během roku.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2015 do 31.12.2015:

a) Počet podaných žádosti o informace

Žádost č. 1 - Č.j. 28/2015/OÚ- žádost o situační zprávu stavba V + K Kanada, odpověď.

Žádost č. 2 - Č.j.28/2015/OÚ- žádost o kopii vyjádření ÚZSVM, odpověď.

Žádost č. 3 - Č.j. 311/2015/OÚ - Žádost o sdělení na základě jakého povolení jsou instalovýny dopravní značky,odpověď.

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0

 

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona - 0

 

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona - 0

 

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány. Informace o poddaných žádostech jsou průběžně doplňovány a zveřejňovány během roku.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2014 do 31.12.2014:

a) Počet podaných žádosti o informace

-  nebyla podána žádná žádost

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

- žádný rozsudek soudu nebyl vynesen

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

- žádná řízení o sankcích nebyla vedena

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona

- nebyla podána žádná písemná žádost o informace

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

 

V Letech dne 7.4. 2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2013 do 31.12.2013:

a) Počet podaných žádosti o informace

-  3 žádosti

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

- žádný rozsudek soudu nebyl vynesen

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

- žádná řízení o sankcích nebyla vedena

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona

- nebyla podána žádná písemná žádost o informace

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

 

V Letech dne 20. února 2014

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2012 do 31.12.2012:

a) Počet podaných žádosti o informace

-  3 žádosti

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

- žádný rozsudek soudu nebyl vynesen

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

- žádná řízení o sankcích nebyla vedena

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona

- nebyla podána žádná písemná žádost o informace

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

 

V Letech dne 28. března 2013

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:

Období od 1.1.2011 do 31.12.2011:

a) Počet podaných žádosti o informace

-  2 žádosti

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

- žádný rozsudek soudu nebyl vynesen

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

- žádná řízení o sankcích nebyla vedena

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona

- nebyla podána žádná písemná žádost o informace

Poznámka:

Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.

 

V Letech dne 28. března 2012

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2010 do 31.12.2010:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-           4 žádosti
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
 
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace 
 
Poznámka:
 
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 15. března 2011

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2009 do 31.12.2009:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-           žádné žádosti
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
 
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace 
 
Poznámka:
 
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 22. března 2010

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2008 do 31.12.2008:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-          2 žádosti
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
 
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace 
 
Poznámka:
 
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 20. března 2009

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2007 do 31.12.2007:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-          nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
 
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 12. března 2008
 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006:
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu.
 
Období od 1.1.2006 do 31.12.2006:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-          nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace 
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 12. ledna 2007
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2005 do 31.12.2005:
 
a) Počet podaných žádosti o informace
 
-          nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
-          nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
     -     žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

     -     žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
     -     nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
 
V Letech dne 15.2.2006
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává Obecní úřad Lety tuto výroční zprávu:
 
Období od 1.1.2004 do 31.12.2004:
  
a) Počet podaných žádosti o informace
- nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- žádný rozsudek soudu nebyl vynesen
 
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona
- žádná řízení o sankcích nebyla vedena
 
e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
- nebyla podána žádná písemná žádost o informace
 
Poznámka:
Běžné informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, internetu a osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
 
V Letech dne 14.2.2005

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30