Lety
LetyPraha-západ

Cena vodného a stočného

Cena vodného pro rok 2022 je 41, 14 Kč bez DPH/m3 tj. 45, 26 Kč s DPH/m3

Cena stočného pro rok 2022 je 51, 65 Kč bez DPH/m3, tj. 56, 78 Kč s DPH/m3

Na základě koncese, která se řešila na konci roku 2020, máme od 1. 1 .2021 nové smlouvy s provozovatelem, kterým zůstala společnost Aquaconsult - a to jak pro provozování vodovodu, tak i kanalizace.
Celé koncesní řízení najdete na stránkách obce - pro vodu pro nás a Karlík ho organizovala společnost VRV a pro kanalizaci pak advokátní kancelář KVB.
 
Cena vodného se pro rok 2021 snížila téměř o 6 Kč/m3 v porovnání s rokem 2020.
viz informace níže na této stránce.
 
Cena stočného se zvýšila, a to proto, že jsme dle zákona promítli do ceny stočného nájem, který provozovatel obci nově od letošního roku odvádí, a to v hodnotě 464 300 Kč.
Do loňského roku obec nedostávala za pronájem své kanalizace ani korunu a přitom musíme odkládat dle zákona o vodovodech a kanalizacích částku na obnovu - jak vodovodu (tam nájem byl promítán dlouhodobě od 2011), tak kanalizace. Obec bude muset po 25 letech obnovit funkčnost čerpacích stanic, které má na svém území tři.

 

Legislativní požadavky

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVaK).

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: "Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis."

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:

"Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktuzalizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Zastupitelstvo obce Lety schválilo dne 27. 5. 2020

  • Cena vodného pro dolní tlakové pásmo obce Lety je ve výši 54,42 Kč s DPH/m³  dle předložené kalkulace.
  • Cena vodného pro  horní tlakové pásmo obce Lety je ve výši 56,20 Kč s DPH/m³  dle předložené kalkulace.

Oblast Lety odkanalizovaná do ČOV Dobřichovice:

  • Cena stočného pro obec Lety je ve výši 36,76 Kč s DPH/m³.

    Oblast pravobřežní části Letů:

  • Cena vody pro Obec Lety v lokalitě Kanada a Kejnská je ve výši 44,62 Kč s DPH/ m³ dle předložené kalkulace
  • Cena stočného pro lokalitu V Průhonu, Ve Škabrdli, Kanada, Kejnská  je ve výši 41,75 Kč s DPH/mdle předložené kalkulace

Byl schválen plán financování a obnovy na období 2019 - 2028

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30