Lety
LetyPraha-západ

Cena vodného a stočného

Cena vodného pro rok 2024 je 69, 56 Kč bez DPH/m3 tj. 77, 91 Kč s DPH/mpro horní tlakové pásmo.

Cena vodného pro rok 2024 je 55, 16 Kč bez DPH/m3 tj. 61, 78 Kč s DPH/mpro dolní tlakové pásmo.

Cena stočného pro rok 202 je 53, 36 Kč bez DPH/m3, tj. 59, 77 Kč s DPH/m3.

Cena vodného pro rok 2024 pro oblast v Kanadě a Ve Škabrdli je 59, 47 s DPH/m3.

Cena stočného pro rok 2024 pro oblast v Kanadě a Ve Škabrdli je 54,54 s DPH/m3.

Na základě koncese, která se řešila na konci roku 2020, máme od 1. 1 .2021 nové smlouvy s provozovatelem, kterým zůstala společnost Aquaconsult - a to jak pro provozování vodovodu, tak i kanalizace.
Celé koncesní řízení najdete na stránkách obce - pro vodu pro nás a Karlík ho organizovala společnost VRV a pro kanalizaci pak advokátní kancelář KVB.
 
 

Legislativní požadavky

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVaK).

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: "Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis."

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:

"Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktuzalizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 

Byl schválen plán financování a obnovy na období 2019 - 2028

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30