Lety
LetyPraha-západ

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky, další dokumenty
                                                          
#


 

 

Název vyhlášky

2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Lety a o poplatku za komunální odpad, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o zrušení vyhlášek č. 1/1992   a 3/2006  o zřízení obecní policie a vyhlšáky č. 1/2009 o systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Lety a o poplatku za komunální odpad
 
2008
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008  o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Lety a o poplatku za komunální odpad
 
2007
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 o udržování čistoty a pořádku v obci, Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o veřejných kanalizacích  a Obecně závoazná vyhláška č. 2/1997 upravující podmínky zásobování obce vodou                                                                                                                         

 

Obecní vyhláška č. 8/2006 o dani z nemovistostí                                         
Obecní vyhláška č. 7/2006 o místních poplatcích
Obecní vyhláška č. 4/2006 o dani z nemovitosti                                      
Obecní vyhláška č. 2/2006 o čistotě a veřejném pořádku                             
                                        
                                           
(mapa obce Lety se zakresleným územním plánem - velký dokument, načítá se pomalu)

                           #

Účinnost
 
 
 
 
1.1.2011
 
 
1.1.2011
 
 
 
1.1.2010
 
 
 
24.6.2008

24.6.2008
 
   
 
 
 
 

1.4.2007 
8.12.2006 8.12.2006
1.7.2006
1.7.2006
1.7.2006

 

#

 
 
 
15.04.2001
15.04.2001
16.3.- 14.4.2004 
 
   
#
01.01.2002

 

#

 

Jednací řád obecního zastupitelstva                                                                 9.12.2010

 
 
 
 

 

 

      

 

Karlštejnsko

www.karlstejnsko.info

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka