Lety
LetyPraha-západ

Závěrečné účty obce Lety

 

Závěrečné účty obce Lety:
 
 
 
#
 
 
 
 
#
#
Závěrečný účet obce Lety za rok 2006

ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2006 
Údaje jsou v Kč Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Plnění k 31.12.2006 % plnění k SR % plnění k UR
Třída 1 - Daňové příjmy 7556800,00 7634200,00 7622041,10 100,86 99,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy 675000,00 852750,00 859547,92 127,34 100,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 56400,00 56400,00 0,00 100,00
Třída 4 - Přijaté dotace 25815200,00 15131150,50 15184150,50 58,82 100,35
Příjmy celkem 34047000,00 23674500,50 23722139,52 69,67 100,20
Třída 5 - Běžné výdaje 8507000,00 8629349,50 8671849,51 101,94 100,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje 25950000,00 14295300,00 14295301,00 55,09 100,00
Výdaje celkem 34457000,00 22924649,50 22967150,51 66,65 100,19
Saldo: Příjmy - výdaje -410000,00 749851,00 754989,01 -184,14 100,69
Třída 8 - Financování  
Uhrazené splátky půjček -380000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vratka půjčky 0,00 10000,00 10000,00 0,00 100,00
Splátky úvěrů -610000,00 -610000,00 -610000,00 100,00 100,00
Změna stavu krátkodob.prostř. 1400000,00 -149851,00 -154989,01 -11,07 103,43
Financování celkem 410000,00 -749851,00 -754989,01 -184,14 100,69


Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a na webové stránce obce Lety.
 

Komentář:
V některých příjmových položkách došlo k minimálnímu překročení plnění.

V celkovém rozpočtu v příjmové části činí rozdíl v plnění překročení upr.rozp. pouze 0,2 %.
V běžných výdajích byl upravený rozpočet překročen o 0,18 %.
Kapitálové výdaje:
Dotace na dostavbu nové MŠ nebyla získána v původně plánované výši. Z tohoto důvodu byl upraven rozpočet.
Obec získala tyto dotace:
Z rozpočtu Stř. kraje na osvětlení víceúčel.hřiště               ÚZ 00011 50000,00
Z rozpočtu Stř. kraje na SDH                                           ÚZ 00060 2960,00
Z rozpočtu Stř. kraje na opravu kapličky                        ÚZ 00803 100 000,00
Dotace ÚP Praha-záp. na pracovníky                            ÚZ 13101 128250,00
Ze SR na Mez.konferenci Evrop.partnerství                     ÚZ 17360 370000,00
Ze SR na novou alej                                                      ÚZ 17360 240000,00
Ze SR na dostavbu mateřské školy                                 ÚZ 17633  14095000,00
Z rozpočtu Stř.kraje na parlamentní volby                        ÚZ 98071 10 892,50
Z rozpočtu Stř. kraje na komunální volby                   ÚZ 98187 8781,00
Obec Lety nemá hospodářskou činnost
Stav účelových fondů:
Fond rozvoje bydlení: Stav k 31.12.2006 636559,28
Sociální fond Stav k 31.12.2006 37212,46
Stav běžných účtů:
Základní běžný účet 231 10 Stav k 31.12.2006 238474,54
Běžný účet pro odpadové hosp. 231 11 Stav k 31.12.2006 15772,10
Běžný účet - povodeň 231 12 Stav k 31.12.2006 838,31
Běžný účet - opravy po povodni 231 13 Stav k 31.12.2006 3836,28
Běžný účet zvlášt. prostředků 231 15 Stav k 31.12.2006 33618,17
Stav běžných účtů celkem       292539,40
Stav úvěrového účtu 951 20 Stav k 31.12.2006 -3200000,00
Hospodaření příspěvkové organizace obce - Mateřské školy Lety
Roční účetní závěrky MŠ včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu Lety.
Zůstatek běžného účtu MŠ (v tis.Kč) Stav k 31.12.2006 116,82
Fond rezerv (v tis.Kč) Stav k 31.12.2006 13,35
Fond kulturních a soc. potřeb (v tis.Kč) Stav k 31.12.2006 20,09
Výsledek hospodaření       0
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lety za rok 2005
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ze zprávy nezávislého auditora vyplynulo, že auditor neměl výhrady k hospodaření obce za rok 2005.
 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 provedl nezávislý auditor JUDr. Vladimír Hrouda, U Krčského nádraží 232/23, 14000 Praha 4, osvědčení č. 126 o spisu do seznamu auditorů.
 
Obec nezřídila ani nezaložila jinou právnickou osobu.
       
Návrh na usnesení:
Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Obce Lety bez výhrad.
V Letech dne 14.března 2007 Vyvěšeno:                         14.3.2007
Sejmuto:                       
Podpisy:          

Návrh závěrečného účtu obce Lety za rok 2006 by měl být projednán na veřejném zasedání dne 29.3.2007


#
 
Závěrečný účet obce Lety za rok 2005 byl vyvěšen na úřední desce
29. března 2006.
Ke schválení bude předložen na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva, pravděpodobně ještě v dubnu.
 
(Kliknutím na text, soubor se zobrazí v programu Excel)
Závěrečný účet za rok 2003
(Kliknutím na text, soubor se zobrazí v programu Excel)

 

Karlštejnsko

www.karlstejnsko.info

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30