Lety
LetyPraha-západ

Granty

Granty obce Lety

 

Program č. 1 - Poskytování grantů z rozpočtu obce Lety v oblasti VZDĚLÁNÍ, KULTURY A SPORTU pro rok 2024

žadatel popis projektu požadovaná částka příspěvek od obce
    sport kultura vzdělávání
FK Lety Memoriál J.Šury 40 000 - - 38 000
TJ Sokol Sokolský ples, Noc sokoloven, Čert a Mikuláš - 72 000   68 000
Dětský a rodinný 10ti boj, turnaj v nohejbale a pinpongu, župní sokolské přebory v tenise, Sportovní den pro dospělé 80 000 - - 70 000
ČKS - ZKO Lety vzdělávací  akce 2024 - - 5 000 5 000
sportovní akce 2024 - 25 000   25 000
PHPost spol. s.ro. Dětská diskotéka V OFSAJDU 2024 - 44 000 - 40 000
Spolek přátel MŠ Drakiáda a lampionový průvod   14 000   14 000
Miroslav Ostrýt Dračí lodě Lety - Dobřichovice 40 000 - - 25 000
Spolek přátel ZŠ Dýňování v Letech   10 000   10 000
Rodinné centrum Leťánek z.s. Pohádkový les 2024   56 823   50 000
Osada Strong Boys Dětský den a Potlach osady - 15 000 - 15 000
ArtemFun a MMX Burlesque&Cabaret Show - 19 000 - 10 000
Balonklub Karlštejn z.s Lety v Letech 85 000 - - 30 000
Celkem   245 000 255 823 5 000 400 000
505 823

Program č.2 - Podpora (dotace) celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží pro 2024

žadatel popis projektu Celkem požadovaná výše podpory příspěvek od obce
SVBC z.s. Volejbal a plážový volejbal dívek 100 000 100 000

 

Smlouvy budou uzavírané v průběhu dubna 2024.

Podmínky pro podporu činnosti dětí a mládeže (20.91 kB)

Podmínky pro přijetí grantu (25.93 kB)

Žádost o grant - kulturní činnost (72.5 kB)

Žádost o grant - sportovní činnost (72 kB)

Žádost o grant - vzdělávání (72 kB)

Žádost o podporu činnosti dětí a mládeže (68 kB)

Povinné přílohy žádosti o podporu činnosti dětí a mládeže (14.21 kB)

Granty na rok 2023

žadatel popis projektu požadovaná částka příspěvek od obce
    sport kultura
FK Lety Diskoslet čarodějnic jaro    64 000 88 000
Dětská fotbalová diskotéka 
Turnaj fotbalových přípravek  24 000  
Mezinárod. fotbalový turnaj dorostu 
TJ Sokol Čert a Mikuláš na Sokolovně   8 000 52 000
Noc sokoloven   8 000
Dětský desetiboj 12 000  
Turnaj nohejbal - ping pong 8 000  
Rodinný desetiboj 8 000  
Tenis + cvičení Tabata intervalový trénink 8 000  
Dračí lodě 8 000   neschváleno
ČKS - ZKO Lety sportovní akce 2023 30 000   30 000
TRANSBRDY z.s. Giant Winter Trans Brdy 50 000   50 000
Spolek přátel MŠ drakiáda 5 600   12 800
lampionový průvod 7 200  
Spolek přátel ZŠ dýňování v Letech   10 000 10 000
Rodinné centrum Leťánek z.s. Pohádkový les 2023   48 323 48 323
Strong Boys Country bál + Dětský den + Potlach   14 400 14 400
 After 40 Blues na hrázi    15 000 15 000
Gong z.s. Letní kino Lety   12 800 12 800
Balonklub Karlštejn z.s Lety v Letech - One man balloon meeting 20 000   20 000
Dobnet z.s. Slavnosti Morany 2023   30 000 30 000
Celkem    

383 323

 

Granty na rok 2022

PODPORA SPOLKOVÝCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST 2022      
žadatel popis projektu požadovaná částka příspěvek od obce
    sport kultura  
FK Lety diskoslet čarodějnic  50 000 0 70 000
  turnaj fotbalových přípravek 8 500 0
  mezinárodní utkání - dorost Izrael 11 500 0
TJ Sokol Sokolský ples 0 25 000 81 000
  Noc Sokoloven 0 9 000
  Čert a Mikuláš 0 15 000
  Dětský desetiboj 14 000 0
  Rodinný desetiboj 18 000 0
Spolek přátel MŠ drakiáda 0 5 000 13 000
  lampionový průvod 0 8 000
Hasiči soustředění, karneval,masopust 30 000 0 30 000
Strong Boys Country bál + Dětský den + Potlach 12 000 0 12 000
Celkem 144 000 62 000 206 000

 

PODPORA  MLÁDEŽE 2022        
žadatel popis projektu počet letovských dětí  požadovaná částka příspěvek od obce
SVBC z.s. sportovní činnost - volejbal 20 50 000 50 000
FK Lety sportovní činnost - fotbal 24 60 000 60 000
TJ Sokol sportovní činnost - všestranná             zdatnost 87 50 000 50 000
Celkem     160 000

 

Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety 

Žádost o grant - kulturní činnost

Žádost o grant - sportovní činnost

Granty na rok 2021

žadatel

popis projektu

požadovaná částka

příspěvek od obce

 

 

sport

kultura

 

After 40

koncert kapely

0

15 000

15 000

JMJart

2 výstavy s vernisáži

0

10 000

10 000

H.D. Wirth

sochařské symposium

 

17 439

17 439

FK Lety

Memoriál O. Limporta

10 000

0

10 000

TransBrdy

16. ročník závodu horských kol

35 000

0

35 000

1. ročník běžeckého závodu

Granty na rok 2020

žadatel

popis projektu

požadovaná částka

příspěvek od obce

 

 

sport

kultura

 

FK Lety

práce s mládeží

150 000

0

60 000

TJ Sokol

Sokolský ples

0

20 800

15 000

 

Noc Sokoloven

0

10 400

10 000

 

Čert a Mikuláš

0

10 400

10 000

 

Rodinný desetiboj

40 400

0

0

 

podpora družstev

33 840

0

20 000

 

cvičení tabata + tenis

9 600

0

5 000

ČKS-ZKO Lety

akce v rámci klubu

45 000

0

45 000

Leťánek

kulturní akce

0

63 273

55 000

Strong Boys

dětský den a potlach

0

15 000

15 000

Spolek přátel MŠ

drakiáda

0

6 000

12 000

 

lampionový průvod

0

6 000

 

Hasiči

soustředění

20 000

0

38 000

 

karneval,masopust

0

18 000

 

After 40

koncert

0

15 000

15 000

Celkem

 

463 713

300 000

Podmínky pro poskytování grantu z rozpočtu obce Lety

Žádost o grant - kulturní činnost

Žádost o grant - sportovní činnost

Žádost o grant - vzdělávání

Granty na rok 2019

žadatel

popis projektu

 

 

požadovaná částka

příspěvek od obce

 

sport

kultura

vzdělávání

 

FK Lety

180 000

 

 

70 000

TJ Sokol

97 492

40 000 

 

49 000

KK Lety

45 000

 

 

28 000

Leťánek

 

39 123

 

35 000

Strong Boys

 

12 000

 

10 000

Spolek přátel MŠ

 

13 500

 

10 000

Hasiči

20 000

18 000

 

28 000

E.Lechnerová

 

60 000

 

40 000

After 40

 

30 000

 

15 000

Reostav v.o.s.

 

20 000

 

15 000

Celkem

575 115

300 000

Žádost o grant na kulturní činnost

Žádost o grant na sportovní činnost

Žádost o grant na vzdělávání

Podmínky pro poskytnutí grantu

Granty na rok 2018

žadatel

popis projektu

 

 

požadovaná částka

příspěvek od obce

 

sport

kultura

vzdělávání

 

 

FK Lety

130 000

 

 

30 000

 

TJ Sokol

63350

15 000

 

36000

 

KK Lety

45 000

 

 

25 000

 

M. Holečková

 

80 000

 

25 000

 

Leťánek

 

39 500

11 850

28 000

8000

Strong Boys

 

12 000

 

10 000

 

Spolek přátel MŠ

 

15500

 

10 000

 

Hasiči

38 000

 

 

28 000

 

Celkem

450.200

200.000

Žádost o grant na kulturní činnost

Žádost o grant na sportovní činnost

Žádost o grant na vzdělávání

Podmínky pro poskytování grantu

Granty na rok 2017

 Žadatel

Popis projektu

Požadovaná částka

Přidělená částka

KK Lety

Sportovní činnost:

Sportovní akce 2017, závody, zkoušky z výkonu

50 000 Kč

21 000 Kč

TJ Sokol Lety

Kulturní činnost:

Sportovní ples

Sportovní činnost:

Buď fit rodino II.ročník

15 000 Kč

 

27 700 Kč

10 000 Kč

 

23 000 Kč

FK Lety, z.s.

Práce s mládeží:

Pravidelná činnost (nájem, energie, lektor, mater.vybavení)

Sportovní činnost:

Sportovní činnost po celý rok 2017:

60 000 Kč

 

 

70 000 Kč

28 000 Kč

 

 

30 00 Kč

Leťánek, o.s.

Kulturní činnost:

Kulturní akce RC Leťánek pro letovské občany a okolí 2017, celkem 9 kulturních akcí

60 262 Kč

38 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů

Práce s mládeží:

Počet aktivních dětí 25, Hasičskésoutěže, výlety, sportovní akce, týdenní pobyt v přírodě

25 000 Kč

20 000 Kč

Osada Strong Boys, spolek

Kulturní činnosti:

Country bál 2017, Potlach a dětský den Osady Strong Boys

12 000 Kč

10 000 Kč

Žádost o grant k zajištění registrované sociální služby pro rok 2017

Žádost o grant pro práci s mládeží

Žádost o grant na kulturní činnost

Žádost o grant na sportovní činnost

Příloha č.1 k žádosti o grant - čestné prohlášení

Podmínky pro přidělení grantu

 

Granty na rok 2016

Žadatel

Popis projektu

Požadovaná částka

Přidělená částka

Osada Strong Boys

Kulturní činnost: 

Country bál

6 000,-

6 000,-

TJ Sokol Lety

Kulturní činnost:

Sportovní ples MMX

Sportovní činnost:

Buď fit Rodino – celodenní rodinná akce spojena se sportovními aktivitami

34 000,-

 

 

47 440,-

10 000,-

 

 

30 000,-

Fotbalový klub Lety

Práce s mládeží:

Pravidelná činnost (nájem,energie,lektor,mater. vybavení)

Projekt uspořádání turnajů

Sportovní činnost:

Sportovní činnost FK Lety po celý rok

40 000,-

 

 

10 000,-

 

30 000,-

25 000,-

 

 

10 000,-

 

10 000,-

Leťánek, o.s.

Kulturní činnost:

Kulturní akce RC Leťánek pro letovské občany a okolí 2016

Sportovní činnost:

Pravidelné sportovní aktivity v RC Leťánek

19 410,-

 

 

 

6 300,-

15 000,-

 

 

 

5 000,-

Jeden Strom, z.ú.

Kulturní činnost:

Akce pro letovskou veřejnost v areálu LMŠ Na Dvorečku

27 500,-

10 000,-

ČKS – ZKO Lety

Sportovní činnost:

Sportovní akce 2016

35 000,-

19 000,-

Žádost o grant na práci s mládeží

Žádost o grant na kulturní činnost

Žádost o grant na sportovní činnost

Podmínky pro získání grantu

 

Facebook


FACEBOOK

Munipolis

      

        Munipolis

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30