Lety
LetyPraha-západ

Obec Lety

Na Návsi 160
25229, Lety

IČ: 00241393 DIČ: CZ00241393

Kód obce: CZ020A539406

Bankovní spojení

Základní běžný účet: 388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Běžný účet pro infrastrukturu: 19-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Sociální fond obce: 107-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Účet pro dotace: 94-3012111/0710 (Česká národní banka)
Účet pro čerpání dotace ROP: 30189-388027399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 Sb. ZDE

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30, 13:00 - 18:00
úterý 8:00 - 11:30
středa 8:00 - 11:30, 13:00 - 18:00
čtvrtek zavřeno
pátek 8:00 - 11:30

Adresa

Na Návsi 160
25229, Lety
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

pevná linka: 257711180 úřadovna: 602134889 starosta: 602191791 účetní: 602362668 úřad: podatelna@obeclety.cz referent: ivana.melicharova@obeclety.cz starosta: barbora.tesarova@obeclety.cz asistentka starosty: lucie.kvasnickova@obeclety.cz asistentka starosty: jana.silhava@obeclety.cz asistentka starosty: hana.smolova@obeclety.cz www: http://www.obec-lety.cz/ datová schránka: e4uamak

Formuláře

Přihlášení psa

přihlášení psa_word.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,18 kB
Staženo: 293×
Vloženo: 10. 10. 2019

Přihláška k poplatku za komunální odpad

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 48,32 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 14. 1. 2022

Žádost o povolení připojení ke komunikaci

zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,91 kB
Staženo: 225×
Vloženo: 10. 10. 2019

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

zadosti_kaceni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,28 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 10. 10. 2019

Podřízené organizační složky

 • Zastupitelstvo

  • Finanční výbor zastupitelstva

   FINANČNÍ VÝBOR

   podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

   •provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
   •sestavuje návrh rozpočtu obce, kontroluje hospodaření s rozpočtem, navrhuje změny rozpočtu
   •navrhuje úspory a finanční opatření, navrhuje způsob zhodnocení dočasně volných finančních prostředků, zpracovává výhledy financování projektů v obci
   •hodnotí způsob využívání věcí v majetku obce, navrhuje prodej nebo pronájem tohoto majetku
   •plní další úkoly dle pověření zastupitelstva obce
   •ze svého jednání pořizuje zápis
  • Kontrolní výbor zastupitelstva

   Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Lety byl zřízen v souladu s ustanovením §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstvem obce
   na ustavujícím zasedání OZ dne 13. 8. 2012.

   Předmět činnosti výboru

   Vychází:

   · Z podnětu zastupitelstva obce ( §118 zákona o obcích)
   · Na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce Lety
   · Na základě § 119 odst.3 písmeno a),b),c) zákona o obcích

   Při své činnosti výbor postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu věci.
   Pro svou činnost si výbor na svém prvním zasedání a vždy na začátku roku schválí plán kontrolní činnosti na daný rok, který předkládá OZ. Do plánu činnosti je výbor povinen zahrnout další úkoly, kterými ho OZ pověří.

   Jednání výboru

   Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
   Jednání připravuje, svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
   K jednání výboru mohou být přizvány k podání stanoviska či k poradě další osoby.
   Usnesení výboru se zápisy a protokoly o provedených kontrolách předkládá výbor k jednání na OZ v souladu s jednacím řádem.

   Provádění kontrol

   Vlastní kontroly dle schváleného plánu kontrolní činnosti provádějí vždy minimálně dva členové výboru.
   Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů na OÚ a u organizační složky obce nebo v případě zvláštního pověření též u příspěvkových organizací obce.
   O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují kontrolující členové výboru kontrolní protokol
   a předkládají jej na nejbližším zasedání OZ.
   Kontrolní řád kontrolního výboru obce nabývá účinnosti dnem jeho schválení OZ Lety.
  • Výbor pro územní a strategické plánování

  • Přestupková komise

  • Povodňová komise

  • Stavební komise

Facebook


FACEBOOK

Mobilní rozhlas


Mobilní rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7
1
8 9 10 11
1
12 13 14 15 16
1
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Úřední hodiny

Po: 8:00 – 11:30, 13:00 - 18:00

Út: 8:00 - 11:30

St: 8:00 - 11:30, 13:00 – 18:00

Čt: ZAVŘENO

Pá: 8:00 - 11:30